Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském kraji v letech 2006–2010

Region: Zlínský kraj
Rok: 2011
Číslo: 06/11/19

V roce 2010 byl v kraji jeden kojenecký ústav a jeden dětský domov pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 71 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 43 dětí. V průběhu roku bylo přijato 62 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 74 dětí, 46 % do vlastní rodiny. Deset z propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.Informace ze zdravotnictví a krajů