Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji v letech 2007–2011

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2012
Číslo: 13/12

V roce 2011 byly v kraji 4 kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 209 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 189 dětí. V průběhu roku bylo přijato 297 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 299 dětí, 51 % do vlastní rodiny. U 47 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.Informace ze zdravotnictví a krajů