Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v Olomouckém kraji v letech 2009–2013

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2014
Číslo: 13/14

V roce 2013 byly v kraji 4  dětské domovy pro děti do 3 let a dětská centra, jejichž kapacita byla 138 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 72 dětí. V průběhu roku bylo přijato 153 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů (66 %). Propuštěno bylo během roku 163 dětí, 83,4 % do vlastní rodiny. U 75,5 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.Informace ze zdravotnictví a krajů