Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2015

Region: ČR
Rok: 2015

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  Výkaz vyplňuje samostatně každý dětský domov pro děti do 3 let věku a dětské centrum (dále ZJ), u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.). 


Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech