Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyvíjí Klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG v rámci projektu DRG Restart.

Podrobnější informace jsou zveřejňovány ve webové prezentaci projektu, nebo na stránkách Konference DRG Restart, resp. ve formě Interaktivního webového klasifikátoru.

Výstupy v podobě distribučních balíčků pro jednotlivé roky jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně:

Školení

Pro rozšíření informací o nových metodikách, nástrojích a rozdílech oproti předchozímu systému IR-DRG, resp. mezi verzemi systému CZ-DRG pro různé roky byly vytvořeny:

  • Školení Kódování zdravotních služeb CZ-DRG 2.0 (Moodle)
  • Školení Kódování zdravotních služeb CZ-DRG 3.0 (ve vývoji)
  • Školení Kódování zdravotních služeb – zkrácená verze ve formě webináře

Podklady ke školení:

Metodické dotazy k systému je možné pokládat v diskusním fóru DRG Restart.

Dílna CZ-DRG 3.0 revize 1 v praxi

Dne 28. ledna 2021 byla uspořádána telekonferenční Dílna CZ-DRG 3.0 revize 1 v praxi. V jejím rámci byla prezentována aktuální témata spojená se zaváděním klasifikačního systému CZ-DRG 3.0 revize 1 a zodpovězeny dotazy účastníků.

Seznam prezentací:

Další plánovaná telekonferenční dílna CZ-DRG 3.0 revize 1 v praxi

Další telekonferenční setkání zájemců o informace týkající se kódování zdravotních služeb v systému CZ-DRG 3.0 revize 1 proběhne ve čtvrtek 25. března 2021 od 14:00 prostřednictvím telekonferenční platformy MS Teams.

Pokyny pro zájemce:

  1. Dotazy k systému CZ-DRG, které mají být na dílně probrány, zasílejte předem na adresu irena.rubesova@uzis.cz nebo prostřednictvím formuláře na https://drg.uzis.cz/index.php?pg=o-projektu--diskuzni-forum--dotazy-podnety
  2. Pro zajištění kontaktu a přehled o vytíženosti termínu se prosím zaregistrujte na adrese https://forms.gle/LXUg3LC65n3dt9oD6.
  3. Kliknutím na tento odkaz se připojíte ke schůzce.