Knihovna a archiv

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

ISSN:
Stran: cca 40 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006 do roku 2012.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKR), který je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.
Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s Radou NKR.

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2012

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2011

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2010

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2009

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2008

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2007

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2006

Zdravotnická statistika | Kardiochirurgické operace