Knihovna a archiv

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů

Publikace vyšla v roce 2018 (8. vydání), 2011 (7. vydání), 2004 (6. vydání), 2000 (5. vydání), 1994 (4. vydání), 1980 (3. vydání)

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.

 

 Seznam drobných chyb v tištěném vydání TNM-8 z března 2018 a dotisku z listopadu 2018

 Opravný lístek k vlepení do brožury – str. 118 podkapitola „Pankreas“


TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 8. vydání (originál 2017)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání (originál 2011)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání (originál 2002)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání (originál 1997)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 4. vydání (originál 1992)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 3. vydání (originál 1978)

Klasifikace