Tematické řady

Investiční majetek zdravotnických zařízení


Opotřebení investičního majetku a investice v nemocnicích v roce 2000 podle zřizovatelů a velikostních kategorií

Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za rok 2000

Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za rok 1999

Opotřebení investičního majetku nemocnic k 31.12.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií

Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za rok 1998

Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1999

Opotřebení investičního majetku nemocnic k 31.3.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií

Opotřebení investičního majetku nemocnic k 30.6.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií

Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za I. pololetí 1999

Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení v roce 1997

Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení v I. čtvrtletí 1998

Nově zařazený a nově pořízený hmotný investiční majetek za I. čtvrtletí 1998

Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998

Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 1998