HlavníEdicePublikaceKlasifikace

Kategorizace zdravotnické techniky

Náhled: Kategorizace zdravotnické techniky

Projekt Kategorizace zdravotnické techniky (dále jen KZT) byl historicky řešen v letech 2014-2016 v rámci grantového projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Přestože v mezinárodním a právním vymezení spadá zdravotnická technika do širší skupiny zdravotnických prostředků (medical devices), jedná se o oblast určenou specifickými charakteristikami (jednorázová investice, opakované použití). Ostatní zdravotnické prostředky jsou řešeny jednak v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (http://www.mzcr.cz/dokumenty/pracovni-skupina-pro-kategorizaci-a-uhradovou-regulaci-zdravotnickych-prostredku_6336_2491_3.html), jednak v rámci Kategorizace zdravotnického materiálu (http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnicke-technik...).

V roce 2017 proběhla recenze původního návrhu KZT ze strany zástupců relevantních odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Dne 31. května 2018 byla Sdělením 105/2018 Sb. Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/kategorizace-zdravotnicke-techniky-kzt) Kategorizace zdravotnické techniky vyhlášena o oficiálním klasifikačním systémem pro statistické sběry dat v ČR.

Harmonogram aktualizace KZT – verze pro rok 2020

 1. Získávání podnětů k úpravě obsahu kategorizačního stromu
  1. ledna – 30. června 2019
  Připomínky ke struktuře a obsahu KZT mohou být zasílány na adresu kzt@uzis.cz. V textu připomínky uveďte identifikaci instituce, za kterou návrh podáváte a pokud je to relevantní, pak kódovou identifikaci položek nebo větve KZT.
 2. Primární analýza, identifikace připomínek, výběr kritických oprav
  1. června – 15. července 2019
 3. Vypořádání obdržených připomínek, příprava aktualizované verze KZT pro rok 2020
  15. července – 30. září 2019
 4. Schválení a publikace aktualizované verze KZT pro rok 2020
  do 31. října 2019

Poznámka:
V mimořádném případě, např. za předpokladu odsouhlasení nové položky ZT pracovní skupinou k Seznamu výkonů a zařazení této položky do příslušného registračního listu zdravotního výkonu, bude tato ze strany ÚZIS ČR ověřena. Pokud nebude možné konkrétní ZT uvedenou v registračním listu zdravotního výkonu zařadit do existujících technických skupin KZT, bude KZT rozšířena o novou skupinu, odpovídající charakteru příslušné ZT.

Aktuální podoba KZT

Předchozí verze KZT

Připomínky a náměty k publikované verzi KZT

Veškeré připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail: kzp@uzis.cz.

Přednášky věnované Kategorizaci zdravotnické techniky

KlasifiKon 2018, Ing. Martin Mayer, Ph.D. MHA: Kategorizace zdravotnické techniky
http://www.uzis.cz/system/files/u44/2018-11-06-Klasifikon-17_Mayer.pdf

KlasifiKon 2017, prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI: Klasifikace zdravotnické techniky – problémy a přístupy
http://www.uzis.cz/akce/Klasifikon_2017/peter-kneppo-klasifikacezdravotnicke-techniky-problemy-pristupy

Odkazy:

Vedle Kategorizace zdravotnické techniky je řešen i projekt Kategorizace zdravotnických materiálů (ZUM). Více informací o tomto projektu nalezenete na adrese:http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnickych-prostredku-zdravotnickych-materialu

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.