HlavníEdicePublikaceKlasifikace

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů

Náhled: TNM Klasifikace zhoubných novotvarů

Publikace vyšla v roce 2018 (8. vydání), 2011 (7. vydání), 2004 (6. vydání), 2000 (5. vydání), 1994 (4. vydání), 1980 (3. vydání)

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.

8. vydání - 2017 (česká verze - 2018)

Počet stran: 266 stran
Publikaci přeložil a zpracoval: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Vydáno v nákladu 1000 výtisků

TNM klasifikace zhoubných novotvarů - osmé vydání poskytuje nejnovější, mezinárodně uznávané standardy k popisu a kategorizaci stadií nádorového onemocnění. Publikace, vydaná Unií pro mezinárodní boj proti rakovině (The Union for International Cancer Control – UICC), obsahuje nové a aktualizované orgánové kapitoly. TNM-8 zavádí klasifikaci p16 – pozitivních orofaryngeálních karcinomů, karcinomů thymu, neuroendokrinních nádorů slinivky břišní, sarkomů páteře, pánve, měkkých tkání hlavy a krku, orgánů dutiny břišní a hrudní i retroperitonea. Ke shromažďování údajů o stadiu onemocnění v případech, kdy nejsou k dispozici úplné informace, je zaveden nový systém „Základní TNM“. U každé kapitoly je doplněna tabulka prognostických faktorů vztažených k anatomickému rozsahu onemocnění, profilu nádorů, profilu pacienta a prostředí identifikující přežití v době diagnózy. Aktualizovaný formát a barevné řešení zvyšují použitelnost TNM-8, jako zdroje informací pro klasifikování klinických případů.

Klasifikace vchází v účinnost od 1. ledna 2018 sdělením ČSÚ č. 465 ze dne 15. prosince 2017. Použití verze TNM pro vykazování do Národního onkologického registru se řídí aktuální metodikou zveřejněnou na  http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor.

Změny mezi 7. a 8. vydáním TNM jsou popsány v českém překladu prezentace UICC na  http://www.uzis.cz/system/files/TNM_8_Presentace_Klasifikace_zhoubnych_novotvaru.pdf

Náklady publikací TNM-8 byly vyčerpány a nebudou nadále realizovány v tištěné formě.
Publikace bude dostupná v elektronickém formátu jako e-kniha v roce 2020.
Sledujte aktualizace na stránkách ÚZIS ČR.
 

Seznam drobných chyb v tištěném vydání TNM8 z března 2018 a dotisku z listopadu 2018

Opravný lístek k vlepení do brožury - str. 118 podkapitola "Pankreas"

UICC připravila e-learningový kurz, který seznamuje veřejnost se strukturou a užíváním klasifikace TNM. Příslušné moduly kurzu v anglickém jazyce naleznete na  https://www.uicc.org/resources/tnm/publications-resources

7. vydání - 2009 (česká verze - 2011)

Stran: 246 stran
Zpracoval a vydal: ÚZIS ČR
Vytiskla: Bomton Agency, spol. s r.o.

Nové vydání TNM anatomické klasifikace oproti předchozímu vydání zahrnuje několik nových lokalizací a novotvarů, upravuje klasifikace stávajících lokalizací podle nových poznatků a u některých lokalit také nově zavádí prognostické skupiny oddělené od TNM stadií.

Klasifikaci si můžete stáhnout za těchto licenčních podmínek:

– Konečný uživatel nesmí stahovat, kopírovat, vkládat nebo tisknout žádnou část eBooku.
– Konečný uživatel nesmí přenést eBook na jiný počítač.
– Konečný uživatel nesmí eBook půjčit, dát ani prodat jinému uživateli.
– Konečný uživatel nesmí kopírovat/vkládat grafy, obrázky a kresby v eBooku.

– Konečný uživatel smí pouze číst/prohlížet eBook.

6. vydání - 2002 (česká verze - 2004)

Stran: 196 stran
Zpracoval a vydal: ÚZIS ČR

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours, Sixth Edition, 2002. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Šesté vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů poskytuje nové, mezinárodně dohodnuté standardy k popisu a kategorizaci stadií a šíření nádorů. Obsahuje nové a aktualizované orgánově specifické klasifikace pro adekvátní klasifikaci, léčbu i prognózu. Revidované standardy zahrnují: významnější změny se týkají karcinomů jater, žluč. cest, pankreatu, mezoteliomu pleury, nádorů kostí, maligního melanomu kůže, nádorů oka a regionálních mízních uzlin u karcinomu prsu; klasifikace nádorů dutiny nosní; změny v klasifikaci nádorů hlavy a krku; rizikové faktory u nádorů trofoblastu (upravené podle doporučení FIGO); nové subkategorie u klasifikace nádorů žaludku, prostaty a ledviny a nové rozdělení do stadií u kolorektálního karcinomu; schémata pro zápis hodnocení sentinelových mízních uzlin a izolovaných nádorových buněk a další změny.

5. vydání - 1997 (česká verze - 2000)

Stran: 189 stran
Zpracoval a vydal: ÚZIS ČR

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours, 5. vydání, 1997. TNM zabezpečuje jednotný postup v obecné metodě klasifikace podle anatomického rozsahu choroby. Třídění do stadií pomáhá sdělit přesně a jednoznačně informace o zhoubném novotvaru. Pravidla klasifikace a rozdělení do stadií odpovídají pravidlům publikovaným ve 5. vydání AJCC Cancer Staging Manual (1997) a budou se měnit až v souvislosti s novými poznatky v diagnostice nebo léčení.

4. vydání - 1992 (česká verze - 1994)

Stran: 184 stran
Zpracoval a vydal: ÚZIS ČR

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours, 4. vydání, 1992. TNM zabezpečuje jednotný postup v obecné metodě klasifikace podle anatomického rozsahu choroby. Pravidla klasifikace a rozdělení do stadií odpovídají pravidlům publikovaným ve 3. vydání AJCC Manual for Staging of Cancer (1987). Někteří uživatelé v průběhu let od 3. vydání zavedli odchylky v pravidlech klasifikace u určitých anatomických lokalizací. Výsledkem sjednocovacích aktivit je čtvrté vydání TNM klasifikace.

3. vydání - 1978 (česká verze - 1980)

Stran: 120 stran
Zpracoval a vydal: ÚZIS ČR

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours, 3. vydání, v roce 1978 vydané UICC /lnternatlonal Union Against Cancer/ v Ženevě. Toto třetí vydání přeložené a upravené do českého znění (1980) se v návaznosti na dosud používanou klasifikaci TNM zhoubných novotvarů zavádí v ČSR pro klasifikaci anatomického rozsahu onemocnění zhoubným novotvarem od 1.1.1982.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.