HlavníEdicePublikaceKlasifikace

MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii

Náhled: MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii

Stran: cca 293 stran
Publikace vyšla v roce 2004 (3. vydání), 1994 (2. vydání), 1978 (1. vydání).

Publikace je překladem International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (anglický originál z roku 2000) a představuje nově upravený systém kódů a termínů používaných pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů. Stabilizuje taxonomii nádorů na podkladě jejich histopatologických a biologických charakteristik a současně napomáhá standardizaci nomenklatury. Publikace vychází z druhého vydání MKN-O. Topografická část tohoto třetího vydání, odvozená od II. kapitoly MKN-10, je převážně stejná jako ve druhém vydání. Stejně tak kódy pro biologické chování a grading nebyly zásadně změněny. Naopak morfologická část třetího vydání MKN-O byla revidována. Změny se týkají především úseku ne-Hodgkinových lymfomů, leukémií a biologického chování některých nádorů. Podrobněji jsou zde popsána pravidla pro správné kódování.

Aktualizace MKN-O-3.2

V roce 2011 připravila spojená komise Světové zdravotnické organizace a International Agency for Research on Cancer revizi Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (ICD-O-3.1). Tato revize se nepromítla do českého překladu klasifikace. V dubnu 2019 pak uvedená komise publikovala druhou revizi klasifikace, tedy ICD-O-3.2 .
ÚZIS ČR připravil návrh českého překladu stavu klasifikace po obou mezinárodních revizích:
MKN-O-3.2, návrh překladu k 26. 6. 2019.

Přednášky o Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii MKN-O-3 

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. hovořil o Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii MKN-O-3  ve své přednášce během konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům a konala se ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si záznam.