HlavníO násMezinárodní spolupráce

Spolupráce s OECD

OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) je světová organizace sdružující v současné době 34  ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, které projevily zájem a splnily podmínky stanovené pro členství v OECD. Česká republika je členem OECD od prosince roku 1995, což jí mj. umožňuje účastnit se mezinárodní mnohostranné spolupráce členských zemí OECD v oblasti zdravotnické statistiky.

Aktivity OECD v oblasti zdravotnické statistiky:

  • Příprava ukazatelů a sběr údajů o zdravotním stavu a zdravotnických systémech členských zemí OECD připravuje pokyny pro mezinárodní vykazování výdajů na zdravotnictví prostřednictvím systému zdravotnických účtů (SHA) a vyvíjí ukazatele kvality zdravotní péče (HCQI). Kromě toho OECD analyzuje zdravotní systém pomocí analytických projektů, mezi které patří zejména projekt týkající se dlouhodobé péče (LTC).
  • Stěžejní publikací OECD v oblasti zdravotnické statistiky vydávanou 1x za dva roky je Health at a Glance. Tato publikace poskytuje srovnání údajů různých stránek výkonnosti zdravotnických systémů v zemích OECD a prezentuje rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v nákladech, aktivitách a výsledcích zdravotnických systémů. Kromě toho vydává OECD speciální edici Health at a Glance:Europe obsahující podrobnější charakteristiky za Evropské země.
  • Data za oblast zdraví prezentuje OECD také ve formě statistik OECD Health Data, které jsou každoročně aktualizovány a jsou zdrojem dat ve výše uvedených publikacích. K těmto statistikám je možné získat přístup ve veřejně dostupné části databáze OECD

Spolupráce s ÚZIS ČR:

  • Každoročně doplňuje údaje do zdravotnické databáze OECD Health Data.
  • Připravuje a zasílá data pro projekty a publikace OECD, zejména publikace Health at the Glance.
  • Podílí se na přípravě ukazatelů kvality zdravotní péče (HCQI) a ukazatelů dlouhodobé péče (LTC).
  • Spolupracuje na rozvoji metodologie systému zdravotnických účtů (SHA).

Důležité odkazy

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje v současné době 34 nejvyspělejších zemí světa; poskytuje statistiky a ekonomická a společenská data; analyzuje a předpovídá ekonomický vývoj a zkoumá společenské změny a vyvíjející se trendy v obchodu, životním prostředí, zemědělství, rozpočtové politice, rozvojové pomoci atd.

Datová prezentace OECD prezentující zdravotnické ukazatele, je každoročně aktualizovaná a nabízí přehled o zdraví a zdravotnických systémech napříč zeměmi OECD. Tak umožňuje mezinárodní srovnání různých systémů zdravotní péče a jeho široké využití.

celý článek