Hlavní

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě jakýchkoliv dotazů, žádostí nebo stížností ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů RNDr. Jana Mužíka, Ph.D.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2
P.O.BOX 60
e-mail: poverenec@uzis.cz