HlavníO násÚZIS ČR

Dokumenty ÚZIS ČR

Veřejné dokumenty týkající se provozu a organizace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Výroční zprávy

Základní dokumenty

Hospodaření

Konečný rozpočet minulého období
Rozvaha minulého období 
Výkaz zisku a ztráty minulého období 
Schválený rozpočet pro aktuální rok
Aktuální stav rozpočtu

Zprávy o poskytování informací

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018  

Výroční zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017.

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017  

Výroční zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017.

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016  

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2016

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015  

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2015

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2014

Zpráva o plnění úkolu k usnesení vlády č. 39 ze dne 16. 1. 2013 k Strategii vlády v boji s korupcí na roky 2013–2014 

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2013

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2012

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2011

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010 

Výroční zpráva o činnosti ÚZIS ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2010

Řízení IS/ICT

Certifikát 2019 - Systém řízení bezpečnosti informací a soukromí ISO / IEC 27701:2019 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO/IEC 27701:2019 pro následující rozsah služeb a činností: Správa a rozvoj  Národního zdravotnického informačního systému a další agendy ÚZIS včetně provozních agend.

Certifikát 2018 - Systém managementu bezpečnosti informací ISO / IEC 27001:2013  

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO/IEC 27001:2013 pro následující rozsah služeb a činností: správa a rozvoj  Národního zdravotnického informačního systému.

Certifikát 2018 - Systém managementu kvality organizace ISO 9001:2015  

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO 9001:2015 pro následující rozsah služeb: správa a rozvoj Národního zdravotnického informačního systému.

Certifikát 2015 - Systém managementu bezpečnosti informací ISO / IEC 27001:2013  

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO/IEC 27001:2013 pro následující rozsah služeb a činností: správa a rozvoj  Národního zdravotnického informačního systému.

Certifikát 2015 - Systém managementu kvality organizace ISO 9001:2008 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO 9001:2008 pro následující rozsah služeb: správa a rozvoj Národního zdravotnického informačního systému.

Certifikát 2012 - Systém managementu bezpečnosti informací ISO / IEC 27001:2005 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO/IEC 27001:2005 pro následující rozsah služeb a činností: správa a rozvoj  Národního zdravotnického informačního systému.

Certifikát 2012 - Systém managementu kvality organizace ISO 9001:2008 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO 9001:2008 pro následující rozsah služeb: správa a rozvoj Národního zdravotnického informačního systému.

Politika integrovaného systému řízení kvality a bezpečnosti informací