HlavníO násÚZIS ČR

Veřejné zakázky

Kontakty:

Ústav zdravotnických informací a statistiky, Palackého nám. 4, Praha 2 – Nové Město, 128 01, IČO: 00023833

Právní oddělení:

Seznamy platných profilů zadavatele:

 

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo elektronické tržiště

Rok 2019

Rok 2017

Rok 2016