Hlavní

Novinky

Přehled obsahuje publikační výstupy vydané za posledních 12 měsíců.

2019 Prosinec
17.12. Narození a zemřelí do 1 roku 2018 (Zdravotnická statistika)
17.12. Narození a zemřelí do 1 roku 2017 (Zdravotnická statistika)
2019 Listopad
29.11. Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2018 (Aktuální informace - A07/19)
29.11. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2018 (Aktuální informace - A06/19)
25.11. Asistovaná reprodukce v České republice 2017 (Zdravotnická statistika)
21.11. Lékárenská péče 2018 (Aktuální informace - A05/19)
2019 Září
27.09. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018 (Aktuální informace - A04/19)
12.09. Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018 (Zdravotnická statistika)
2019 Červenec
12.07. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018 (Aktuální informace - A03/19)
10.07. Lázeňská péče 2018 (Zdravotnická statistika)
2019 Červen
06.06. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018 (Aktuální informace - A02/19)
06.06. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018 (Aktuální informace - A01/19)