Hlavní

Opravy MKN-10 ve vydání z 30. září 2019

Opravy ve vydání strukturovaných podkladů českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10) z 30. září 2019

Strukturované podklady je možné stáhnout odkazem z článku http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn

Soubory:

  • 01_MKN10_5E_2019.csv
  • 02_Tabelární část - seznam názvů položek.csv

Opravy:

1)  Oprava názvu kódové položky u položek v následující tabulce. Chybou skriptu přenášejícího názvy do číselníku u dlouhých názvů položek došlo k chybám.

A02.1

Salmonelová sepse

A28.8

Jiné určené bakteriální zoonózy nezařazené jinde

B00

Infekce virem Herpes simplex

B00.0

Herpetický ekzém

B05

Spalničky

E30.1

Předčasná puberta

E90

Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde

F00.2

Demence u Alzheimerovy nemoci‚ atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)

F02.4

Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+)

G02.8

Meningitida při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

G04

Zánět mozku (encefalitida)‚ míchy (myelitida) a mozku i míchy (encefalomyelitida)

G13

Systémové atrofie primárně postihující centrální nervovou soustavu při nemocech zařazených jinde

G73.1

Lambertův–Eatonův syndrom (C00–D48+)

H03.0

Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazených jinde

H28.0

Diabetická katarakta (E10–E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)

H28.8

Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde

H58.8

Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde

H81.0

Ménierova nemoc

I48.1

Přetrvávající (perzistující) fibrilace síní

I98.0

Kardiovaskulární syfilis

J99.8

Onemocnění dýchací soustavy při jiných nemocech zařazených jinde

K87.0

Onemocnění žlučníku a žlučových cest při nemocech zařazených jinde

K93.0

Tuberkulózní onemocnění střev‚ peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+)

K93.8

Onemocnění jiných určených orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde

M01.4

Zarděnková artritida (B06.8+)

M01.8-

Artritida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

M07.2-

Psoriatická spondylitida (L40.5+)

M14.5

Artropatie při jiných nemocech endokrinních‚ výživy a přeměny látek

M36.8

Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde

M49.3

Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

M65.4

Tendosynovitida v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetenní [de Quervainova]

M73

Onemocnění měkké tkáně při nemocech zařazených jinde

M84.3

Zlomenina z námahy nezařazená jinde

M84.4

Patologická zlomenina nezařazená jinde

N08.4

Glomerulární poruchy při diabetes mellitus (E10–E14+ se společnou charakteristikou .2 na čtvrtém místě)

N16.0

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

N16.5

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci (odmítnutní) transplantátu (T86.–+)

N16.8

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde

N29.1

Jiné poruchy ledviny a močovodu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

N33.8

Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde

N60

Nezhoubná dysplázie prsu

N74.1

Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)

N74.2

Syfilitické zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A51.4+‚ A52.7+)

N74.3

Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)

N74.4

Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)

O97.1

Smrt (matky) z následků nepřímých porodnických příčin

P72.8

Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy

P78.2

Novorozenecká hemateméza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve

T51.0

Toxický účinek etanolu

Y56.0

Lokální antifungální‚ protiinfekční a protizánětlivá léčiva nezařazená jinde

 

2)  Oprava struktury souboru, neznámou chybou v předchozí verzi došlo k poškození položek Q99 a X62

3)  Oprava formátu datumu u sloupců PlatnostOd a PlatnostDo