HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Zdravotnická statistika
Lázeňská péče 2018
Narození a zemřelí do 1 roku 2018
Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018
Asistovaná reprodukce v České republice 2017
Ekonomické výsledky nemocnic 2017
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2017
Lázeňská péče 2017
Lůžkový fond 2017
Narození a zemřelí do 1 roku 2017
Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017
Psychiatrická péče 2017
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017
Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2017
Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2017
Zemřelí 2017
Asistovaná reprodukce v České republice 2016
Ekonomické výsledky nemocnic 2016
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016
Lázeňská péče 2016
Lůžkový fond 2016
Narození a zemřelí do 1 roku 2016
Novotvary 2016
Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2016
Potraty 2016
Psychiatrická péče 2016
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016
Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016
Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2016
Zemřelí 2016
Asistovaná reprodukce v České republice 2015
Ekonomické výsledky nemocnic 2015
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2015
Lázeňská péče 2015
Lůžkový fond 2015
Narození a zemřelí do 1 roku 2013–2015
Novotvary 2015
Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015
Potraty 2014–2015
Psychiatrická péče 2015
Rodička a novorozenec 2014–2015
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015
Klasifikace
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, I. svazek - Tabelární část, 2018)
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018)
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018)
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2018 ve formátu CSV
MKN 10 Interaktivní výukový program
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 8. vydání (originál 2017)
Ročenky
Zdravotnická ročenka České republiky 2017
Zdravotnická ročenka České republiky 2016