HlavníPublikujemeRychlé informace

Ekonomické ukazatele ve zdravotnictví

V souladu se statutem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou předkládány výsledky hospodaření nemocnic za rok 2017, výsledky o počtech pracovníků v resortu zdravotnictví a vývojové tabulky o platu, mzdě, počtu pracovníků a výdajích na zdravotnictví.

K dipozici jsou i další ekonomické ukazatele ve zdravotnictví za rok 2017 na http://www.uzis.cz/novinky 

V souladu se statutem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou předkládány výsledky hospodaření nemocnic za rok 2016, výsledky o počtech pracovníků v resortu zdravotnictví a vývojové tabulky o platu, mzdě, počtu pracovníků a výdajích na zdravotnictví.

K dipozici jsou i další ekonomické ukazatele ve zdravotnictví za rok 2016 na http://www.uzis.cz/novinky 

V souladu se statutem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou předkládány výsledky hospodaření nemocnic za rok 2015, výsledky o počtech pracovníků v resortu zdravotnictví a vývojové tabulky o platu, mzdě, počtu pracovníků a výdajích na zdravotnictví.

K dipozici jsou i další ekonomické ukazatele ve zdravotnictví za rok 2015: 

V souladu se statutem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou předkládány výsledky hospodaření nemocnic za rok 2014, výsledky o počtech pracovníků v resortu zdravotnictví v roce 2014, výsledky o vývoji platů a mezd v nemocnicích v roce 2014 a vývojové tabulky o platu, mzdě, počtu pracovníků, výdajích na zdravotnictví.