HlavníInformace o NZISDalší registry

Vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (LPZ)

Úvod

21. prosince 2015,  s platností od 1.1.2016 byla vydána ve Sbírce zákonů č. 364/2015 Sb., částka 155  novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).

Obsah formuláře je uveden v příloze vyhlášky, předávání LPZ  by mělo být v maximální možné míře elektronizováno.

Byla vytvořena elektronická šablona formuláře, obsahující položky vymezené přílohou zákona, která umožňuje vyplnění všech částí Listu, jejich kontrolu, elektronické předání vyplněného Listu předepsaným adresátům, ale i tisk prázdného formuláře či formuláře vyplněného elektronicky.

Předávání dat elektronickou cestou je možné také formou datových dávek ve formátu .xml z informačních systémů zdravotnických zařízení odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR. Úpravy provedené v rámci novely vyhlášky č. 297/2012 Sb. nemění již existující datové rozhraní pro předání dat LPZ elektronickou cestou.

LPZ je nutné předat na ÚZIS ČR do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého.

Přehled tiskáren, které nabízí novou podobu tiskopisu LPZ naleznete v části Formulář - listinná podoba

Související závazné předpisy

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy

MKN-10 online prezentace

Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.

celý článek