HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registryNárodní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI)

Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI)

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je vytvořit národní centrálně vedenou zdravotnickou dokumentaci osob se společensky závažným onemocněním ischemickou chorobou srdeční, u kterých byla provedena kardiovaskulární intervence (katetrizace, angioplastika).

V registru jsou zpracovávány údaje potřebné pro identifikaci případu a pacienta; údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění a provedení kardiovaskulární intervence koronárních cév katetrizací (indikace, průběh obtíží, osobní anamnéza, výsledky angiografie, popis výkonu včetně procedur, přidružených výkonů a status), údaje o případných nekoronárních cévních intervencích (končetin) a údaje potřebné pro identifikaci zdravotnického zařízení, ve kterém byla intervence provedena.

Registr napomáhá k hodnocení vývoje nemocnosti a kvality poskytované péče v oblasti kardiovaskulárních intervencí. V akutních případech umožňuje zjistit informace o předchozí léčbě pacienta.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRKI

Od konce roku 2003 je NRKI provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NRKI vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Identifikace pracoviště a případu

 • IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení
 • kód a název pracoviště
 • datum intervence
 • katetrizující
 • typ výkonu
 • kód případu
 • lokální kód případu 

2. Pacient

 • rodné číslo
 • narozen
 • věk
 • pohlaví
 • místo bydliště (obec)

3. Anamnéza

 • Diabetes mellitus
 • Renální selhání
 • Předchozí kardiochirurgický výkon
 • Předchozí PCI

4. Koronární intervence (PCI)

 • Indikace
 • Časy STEMI – akutní fáze pouze
 • Angiografie
 • PCI procedura 

5. Nekoronární intervence

6. Komplikace výkonu

7. Mortalita

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená kardiovaskulární intervence.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla pacientovi provedena kardiovaskulární intervence.