HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registry

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)

  Přístup do registrů resortu zdravotnictví

  ​Přístup do veřejné části registru NRPZS

Závazné pokyny

Tiskové formuláře

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013

Tiskové výstupy

NOVINKY

30.10.2019 Pozvánka na Konferenci NZIS Open 2019, termín 13. 12. 2019
ÚZIS ČR srdečně zve všechny zájemce na konferenci NZIS Open 2019 s podtitulem Otevíráme Národní zdravotnický informační systém. ...
17.05.2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb - vylepšená verze
Dne 17. 5. 2018 byla uvolněna vylepšená verze veřejného portálu Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na adrese http://nrpzs.uzis.cz. ...
01.02.2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz. ...
18.12.2014 Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Aktuální informace týkajícími se provozu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a resortního sběru dat za rok 2014. ...

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách.

U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr údaje o oprávněních k poskytování zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech poskytování a podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních.

 

PŘÍSTUP DO REGISTRŮ NZIS

Žádost o přístup do regitrů NZIS​

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Ing. Ludmila Roubalová, ÚZIS ČR,  email: ludmila.roubalova@uzis.cz