HlavníInformace o NZIS

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

SMLOUVA MEZI ČSÚ A ÚZIS ČR

Smlouva o vzájemném poskytování statistických informací a důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické služby (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů) mezi ČSÚ a ÚZIS ČR (platnost od 16.6.2010)