HlavníRegistry a IS

Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)

Byl spuštěn samostatný Národní portál pro Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU) na adrese http://shnu.uzis.cz/ .

Původní tematická stránka na www.uzis.cz byla ukončena.

Jedním z hlavních cílů portálu je zajištění komunikační odborně orientované platformy pro spolupracující poskytovatele zdravotních služeb (PZS) v identifikaci rizik spojených s poskytováním zdravotních služeb, prevenci nežádoucích událostí, jejich rozpoznání a klasifikaci a jednotném posouzení na lokální úrovni, které umožní sledování a hlášení na centrální úrovni.

Portál SHNU je určený:

  • k prezentaci metodických materiálů;
  • k podpoře edukačních procesů o sledování, hlášení a vypořádání nežádoucích událostí;
  • k posílení edukačních procesů v prevenci nežádoucích událostí;
  • k poskytování účelné zpětné vazby;
  • ke vzájemnému sdílení zkušeností.

 

Pozvánka na sympozium "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" na 10. 11. 2018