HlavníPublikujeme

Rychlé informace

Rychlé informace jsou určené především pro Ministerstvo zdravotnictví, Parlament České republiky, tj. pro Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, pro odbornou zdravotnickou veřejnost, tisk a pro další uživatele. Pravidelně jsou vystavovány na internetových stránkách ústavu (jak aktuální rok tak i archiv Rychlých informací z předchozích let).

Rychlé informace se dělí na Aktuální informace, Informace ze zdravotnictví krajů, Analýzy a Tiskové zprávy.

Aktuální informace (AI)

Centrální pracoviště vydává Aktuální informace od roku 1997. Jejich počet i obsah se v posledních letech stabilizoval. V letošním roce bude ústav pokračovat ve vydávání Aktuálních informací v obdobném rozsahu i obsahu jako v roce předchozím. Plánuje se vydání cca 60 Aktuálních informací v co nejkratším termínu po sběru a zpracování dat za určitou oblast, a to i když některé výsledky budou označeny jako předběžné.

Informace ze zdravotnictví krajů (IZK)

Informace ze zdravotnictví krajů (IZK) jsou krajskou formou Aktuálních informací a jsou určeny především pro orgány státní správy a samosprávy na území kraje, pro zdravotnická zařízení a tisk. Základní okruhy těchto Informací budou vydány za všechny kraje. Většině uživatelů jsou IZK předávány elektronicky. Na úrovni všech krajů jsou zpracovávány speciální IZK pro Krajské úřady, a to z oblasti sítě zdravotnických zařízení, ekonomiky nemocnic, mzdové situace nemocnic a využívání lůžkového fondu nemocnic a OLÚ ve čtvrtletní, pololetní popř. roční periodicitě. Tyto informace pro potřeby Krajských úřadů jsou předávány pouze elektronicky, v co nejkratší lhůtě po sběru dat a zpracování sledovaného období.