HlavníInformace o NZISDalší registry

Transplantační registry

 

TRINIS - ​Integrovaný systém transplantačních registrů

Registr TRINIS představuje jednotný informační nástroj pro koordinaci transplantací a informační podporu komplexního řešení problematiky transplantací v České republice.

Správu registru vykonává Koordinační středisko transplantací, kde lze najít vyčerpávající informace k problematice transplantací orgánů v ČR.

TISSIS - ​​Informační systém tkáňových bank

Účelem integrovaného informačního systému TISSIS je používání jednotného informačního nástroje pro koordinaci veškerého pohybu tkání v České republice.

Primárním cílem je provozovat implantační registr tkání, jako součást informační podpory komplexního řešení problematiky transplantací a implantací tkání v ČR a zajištění tak transparentnosti a trasovatelnosti tkáně od jejího odběru až po její implantaci, export či likvidaci.

Správu registru vykonává Koordinační středisko transplantací, kde lze najít vyčerpávající informace k problematice transplantací tkání v ČR.